Obiekty energetyczne

Elektrownia Dolna Odra
Spalarnia odpadów
Chłodnie kominowe – projekt wykonawczy zbrojenia konstrukcji żelbetowej
Elektrownia, Chłodnia kominowa
Projekt konstrukcji 5 zbiorników akumulacji ciepła wraz z klatkami schodowymi
Elektrownia Turów
Elektrownia
Elektrociepłownia Dalkia Łódź
Elektrociepłownia Toruń
Elektrownia Opole – Budynek Kotła
Elektrownia Kozienice – Budynek Kotła, Maszynownia
Elektrownia Jaworzno III – Instalacja odsiarczania spalin (IOS)
Elektrociepłownia Wrocław – Instalacja odazotowania (Denox), Instalacja odsiarczania spalin (IOS)
Spalarnia odpadów i elektociepłowania
Budynek generatora