Obiekty energetyczne

Chłodnia wentylatorowa z klatką schodową
Elektrownia, Chłodnia kominowa
Projekt konstrukcji zbiornika akumulacji ciepła wraz z klatką schodową
Weryfikacja statyczna konstrukcji
Konstrukcje wsporcze pod chłodnię wentylatorową wraz z klatką schodową
Elektrownia Turów
Elektrownia
Elektrociepłownia Dalkia Łódź
Elektrociepłownia Toruń
Elektrownia Opole – Budynek Kotła