Obiekty energetyczne

Chłodnie kominowe – projekt wykonawczy zbrojenia konstrukcji żelbetowej
Chłodnia wentylatorowa z klatką schodową
Elektrownia, Chłodnia kominowa
Projekt konstrukcji 5 zbiorników akumulacji ciepła wraz z klatkami schodowymi
Weryfikacja statyczna konstrukcji
Konstrukcje wsporcze pod chłodnię wentylatorową wraz z klatką schodową
Elektrownia Turów
Elektrownia
Elektrociepłownia Dalkia Łódź
Elektrociepłownia Toruń