Elektrociepłownia Toruń

Elektrociepłownia Toruń

Zakres prac
Projekt Budowlany Zamienny
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Projekt wykonawczy architektury i obudowy budynku
Projekty wykonawcze fundamentów i konstrukcji żelbetowych budynków oraz obiektów budowlanych
Projekty wykonawczo-warsztatowe konstrukcji stalowych budynków i estakad technologicznych
Weryfikacja projektów wykonawczych stalowych zbiorników technologicznych
Projekt zjazdu publicznego i dróg zakładowych

Lokalizacja
Toruń, Polska
2014-2016, w strukturach: ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.