Elektrociepłownia Wrocław – Instalacja odazotowania (Denox), Instalacja odsiarczania spalin (IOS)

Elektrociepłownia Wrocław – Instalacja odazotowania (Denox), Instalacja odsiarczania spalin (IOS)

Zakres prac
Projekt Budowlany Zamienny
Projekt podstawowy
Projekt wykonawczy architektury
Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej
Projekt wykonawczo-warsztatowy konstrukcji stalowej (450 Mg)
Dane założeniowe do projektowania uzyskane z wykorzystaniem scanningu 3D

Lokalizacja
Wrocław, Polska
2014, w strukturach: ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.