Elektrownia Jaworzno III – Instalacja odsiarczania spalin (IOS)

Elektrownia Jaworzno III – Instalacja odsiarczania spalin (IOS)

Zakres prac
Projekt budynku odwadniania i magazynowania gipsu (Eurosil), estakady rurociągów technologicznych oraz pylony klatek schodowych:

  • Projekt Budowlany Zamienny
  • Projekt podstawowy
  • Projekt wykonawczy architektury i obudowy
  • Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych budynków oraz fundamentów pylonów klatek schodowych i estakad technologicznych
  • Projekty wykonawczo-warsztatowe konstrukcji stalowych budynku, estakad technologicznych i pylonów klatek schodowych

Lokalizacja
Jaworzno, Polska
2014-2015, w strukturach: ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.