Elektrownia Kozienice – Budynek Kotła, Maszynownia

Elektrownia Kozienice – Budynek Kotła, Maszynownia

Zakres prac
Budynek kotła: autoryzacja obliczeń statycznych wykonanych przez Hitachi i sprawdzanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej – masa konstrukcji: 14 000 Mg
Maszynownia: opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowej (5 500 Mg)

Lokalizacja
Kozienice, Polska
2014-2015, w strukturach: ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.