Projekt konstrukcji 5 zbiorników akumulacji ciepła wraz z klatkami schodowymi

Projekt konstrukcji 5 zbiorników akumulacji ciepła wraz z klatkami schodowymi

Zakres prac

  • Projekty wykonawczo-warsztatowe konstrukcji stalowej zbiorników i klatek schodowych
  • Projekty wykonawcze obudowy zbiorników
  • Przykładowe wymiary zbiornika: D=9,2 m, H=22,0 m

Lokalizacja
Białoruś
2018-2020