Rozbudowa węzła EC i DEMI na terenie Zakładów Soda Polska Ciech

Rozbudowa węzła EC i DEMI na terenie Zakładów Soda Polska Ciech

Zakres prac
Projekty budynku maszynowni turbiny parowej, budynku stacji uzdatniania wody, budynku elektrycznego, budynku podgrzewu wody surowej, estakad technologicznych i przebudowy komór transformatorowych:

  • Projekt wykonawczy architektury i obudowy budynków
  • Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych budynków i fundamentów estakad technologicznych
  • Projekty wykonawczo-warsztatowe konstrukcji stalowych budynków i estakad technologicznych

Lokalizacja
Inowrocław, Polska
2014-2015, w strukturach: ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.