Spalarnia odpadów

Spalarnia odpadów

Projekt budowlany budowy instalacji spalania biomasy i paliw alternatywnych w celu odzysku energii:

  • Kotłownia i maszynownia turbiny parowej
  • Magazyn paliwa z hala rozładunkową
  • Budynek elektryczny z nastawnią
  • Budynek stacji uzdatniania wody
  • Budynek sprężarkowni
  • Komin
  • Inne obiekty technologiczne

Powierzchnia zabudowy: 1845 m2

Lokalizacja
Gliwice, Polska
2019