Weryfikacja statyczna konstrukcji

Weryfikacja statyczna konstrukcji

Zakres prac
Weryfikacja obliczeniowa konstrukcji, autoryzacja i zaprojektowanie dodatkowych konstrukcji naprawczych – 2 estakady
Weryfikacja obliczeniowa projektów wykonawczych fundamentów: estakady, podpór kanałów spalin oraz silosa i klatki schodowej

Lokalizacja
Opole, Polska
2017-2018