Zadaszenie stadionu piłkarskiego

Zadaszenie stadionu piłkarskiego

Zakres prac
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej (1 120 Mg)
Projekt wykonawczy obudowy

Lokalizacja
Norwegia
2003, w poprzednich strukturach