Targi BUDMA 2018 i Seminarium BUDUJ ZE STALI

W dniach 30 stycznia-02 lutego 2018 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA, adresowane do inwestorów, wykonawców, architektów i projektantów oraz dystrybutorów, w których K1 Projekt Sp. z o.o. brała czynny udział.

Przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w konferencjach branżowych, m.in. w konferencji „Innowacyjne rozwiązania projektowe w obiektach z lekką obudową” i licznych spotkaniach biznesowych, aktywnie promując firmę K1 Projekt, nawiązując nowe i podtrzymując aktualne kontakty biznesowe, które w przyszłości mogą zaowocować podpisaniem nowych kontraktów.