Zakres działalności

Koncepcje

architektoniczne i studia wykonalności

Projekty

do pozwolenia na budowę

Projekty

wykonawcze i warsztatowe w branży konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej

Nadzory i ekspertyzy

budowlane

Prowadzenie

wielobranżowych projektów i koordynacja podwykonawców

Wydruki wielkoformatowe