O nas

Historia naszego zespołu…

… sięga końca lat 80-tych, kiedy to pierwsi z nas rozpoczęli pracę w biurze konstrukcyjnym przy największej w Polsce wytwórni konstrukcji stalowych  w Siedlcach. Po kolejnych przekształceniach restrukturyzacyjnych znaleźliśmy się w strukturach jednej z największych firm budowlanych w Polsce. W tym czasie wykonaliśmy bardzo dużą ilość zróżnicowanych pod względem trudności i wielkości projektów, począwszy od prostych hal produkcyjnych i magazynowych dla różnych gałęzi przemysłu, poprzez obiekty handlowe, użyteczności publicznej, obiekty sportowe (np. stadiony piłki nożnej), parkingi, aż do skomplikowanych technologicznie konstrukcji wież, spalarni śmieci, elektrociepłowni, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, zarówno w Polsce, jak i całej Europie (Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Czechy, Szwecja, Norwegia, Słowacja, Rosja, Litwa i Estonia). Z czasem poszerzyliśmy działalność o samodzielną realizację obiektów przemysłowych typu chłodnie, mroźnie, centra logistyczne i niewielkie zakłady przemysłowe na zasadzie „zaprojektuj – zbuduj”.

Z dniem 01.01.2017 r. pracownia została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącą podmiot zależny firmy ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA.

Budowanie zespołu i doświadczenia w pracy przy największej w Europie Środkowo-Wschodniej wytwórni konstrukcji stalowych i jednej z największych w Polsce firm budowlano-inżynierskich.
Koniec lat 80-tych 31.12.2013 r.
Powołanie zamiejscowej Pracowni Projektowej ENERGOPROJEKT KATOWICE SA (EPK) w Siedlcach
01.01.2014
Powołanie K1 PROJEKT Sp. z o.o. – spółki zależnej EPK powstałej z przekształcenia zamiejscowej Pracowni Projektowej w Siedlcach.
01.01.2017