K1 Projekt Sp. z o.o.
to:
zespół 30 wykwalifikowanych inżynierów

ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu obiektów budowlanych

zapewniających Inwestorom pełny kompleks usług projektowych od koncepcji do projektów wykonawczych

↬ Wchodzimy w skład Grupy Kapitałowej Biura Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCIRealizujemy
Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów:
 • Koncepcje architektoniczne i studia wykonalności
 • Projekty do pozwolenia na budowę
 • Projekty wykonawcze i warsztatowe w branży konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej
 • Nadzory i ekspertyzy budowlane
 • Prowadzenie wielobranżowych projektów, koordynacja podwykonawców
 • Przemysłowych
 • Energetycznych
 • Magazynowych
 • Handlowych i usługowych
 • Sportowych
 • Użyteczności publicznej


 • Specjalizujemy się szczególnie w projektowaniu konstrukcji stalowych. Dzięki wieloletniej pracy naszego zespołu przy jednej z największych wytwórni konstrukcji stalowych w Europie i firm budowlanych w Polsce, posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowej. Przekłada się to na pełne zrozumienie procesów produkcyjnych i montażowych oraz zastosowanie najbardziej technologicznie optymalnych rozwiązań.

  HISTORIA


  Historia naszego zespołu

  sięga końca lat 80-tych, kiedy to pierwsi z nas rozpoczęli pracę w biurze konstrukcyjnym przy największej w Polsce wytwórni konstrukcji stalowych w Siedlcach. Po kolejnych przekształceniach restrukturyzacyjnych znaleźliśmy się w strukturach jednej z największych firm budowlanych w Polsce. Nasz zespół tworzył trzon Biura Projektowego działającego w strukturach firmy Mostostalu Siedlce S.A., a później Polimex-Mostostal S.A. Powiększyliśmy swój zakres działalności o projektowanie ogólnobudowlane dla budownictwa przemysłowego i ogólnego. Wraz z upływem lat zespół się powiększał i rozwijał swój potencjał. Z czasem poszerzyliśmy działalność o samodzielną realizację obiektów przemysłowych typu chłodnie, mroźnie, centra logistyczne i niewielkie zakłady przemysłowe na zasadzie „zaprojektuj – zbuduj”. Po roku 2007 działalność skupiła się głównie na wykonywaniu dokumentacji projektowej dla dużych obiektów przemysłowych, sportowych, handlowych i użyteczności publicznej oraz na kompleksowej koordynacji projektów wielobranżowych.

  Z końcem roku 2013 zakończyliśmy pracę w Biurze Projektowym Zakładu Budownictwa Z5 Siedlce Polimex-Mostostal S.A. i od 01.01.2014 r., a na bazie naszego zespołu stworzona została Pracownia Konstrukcyjna firmy Biura Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA (EPK), która to funkcjonowała do końca 2016 r. W okresie tym braliśmy udział w realizacji szeregu średnich i dużych projektów z branży energetycznej i przemysłowej, w tym również kluczowych dla Polski projektów energetycznych min. Elektrownia Opole, Elektrownia Kozienice, Elektrownia Jaworzno czy Elektrownia Turów.
  Z dniem 01.01.2017 r. pracownia została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącą podmiot zależny firmy ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA.
  PRZYKŁADOWE REALIZACJE


  ZAPRASZAMY DO BIURA