Elektrownia Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra – dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy ok. 1400 MW

Projekt podstawowy, Projekt Budowlany, projekty wykonawcze i warsztatowe w zakresie konstrukcji następujących obiektów:

 • Budynki maszynowni (x2)
 • Budynki kotłowni (x2)
 • Budynki pomp wody zasilającej (x2)
 • Budynek kotłowni rozruchowej
 • Budynek stacji uzdatniania wody
 • Budynek pompowni wody amoniakalnej
 • Budynek warsztatowo-magazynowy
 • Budynek sprężarkowni
 • Budynek stacji przygotowania gazu
 • Estakady technologiczne
 • Stanowiska transformatorowe
 • Wiaty magazynowe
 • Fundamenty pod kominy, zbiorniki, kontenery, skidy i inne urządzenia technologiczne
 • Drogi, torodrogi, rampy, place, chodniki

Łączna masa obiektów: ok. 6 000 Mg

Lokalizacja
Nowe Czarnowo k. Gryfina, Polska
2020-2023