Elektrociepłownia Dalkia Łódź

Elektrociepłownia Dalkia Łódź

Zakres prac
Projekt podstawowy wraz z obliczeniami statycznymi oraz projekt warsztatowy konstrukcji stalowej na potrzeby modernizacji kotłów (1 000 Mg)
Dane założeniowe do projektowania uzyskane z wykorzystaniem scanningu 3D

Lokalizacja
Łódź, Polska
2014-2016, w strukturach: ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.